Arş. Gör. Dr. GİZEM BULDUM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. GİZEM BULDUM

T: (0282) 250 2698

M gbuldum@nku.edu.tr

W gbuldum.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Kimya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: IMPERIAL COLLEGE LONDON (İNGİLTERE)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2011-2016
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOMÜHENDİSLİK
Öğrenim Yılları: 2009-2011
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA / BİYOKİMYA
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Kimya Mühendisliği
Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Büdeyri N., Avcı N. G., Yalaz S., Buldum G., Özkırımlı Ölmez E., SArıyar Akbulut B., Investigation of the in vivo interaction between ß-lactamase and its inhibitor protein, Turkish Journal of Biology, vol. 39, pp. 485-492, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Lee K. Y., Buldum G., Mantalaris A., Bismarck A., More than meets the eye in bacterial cellulose: biosynthesis, bioprocessing, and applications in advanced fiber composites., MACROMOLECULAR BIOSCIENCE, vol. 14, pp. 10-32, 2014.
SSCI
Ulusal Projeler
1. Inhibitör Peptitlerin Hücre Içine Girmelerinin Ve Hücre Içi Enzimlere Etkilerinin Hesapsal Ve Deneysel Yöntemlerle Arastırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 15.11.2009-22.02.2013.
2. İnhibitor Hücre İçine Girişi Ve Hücre içi Proteinlerle / Metabolitlerle Etkileşimlerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.09.2009-11.09.2011.
3. Bacillus Licheniformis BA17 Alkalen Proteazının Metal İyonları Varlığında Termal İnaktivasyon Kinetiklerinin ve Organik Solventler Varlığında İnaktivasyon Kinetiklerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 08.09.2008-07.06.2009.
Ödüller
1. YLSY Yurtdışı Doktora Bursu, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2009.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Investigation of Bacterial Cellulose Production in Genetically Modified Escherichia coli, Yer:Imperial College London, 01.01.2011-01.03.2016.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
17th International Conference on Chemical and Biochemical Engineering 2015: “Design of a Recombinant Expression System for Bacterial Cellulose Production”, Yer:Fransa Paris.
21. Ulusal Biyokimya Kongresi 2009: "Bacillus licheniformis BA17 alkalen proteazının metal iyonları varlığındaki termal inaktivasyon ve organik çözücü varlığında inaktivasyon kinetiklerinin incelenmesi".
36th FEBS Congress : 2011:“Investigation of in vivo inhibition potential of β -lactamase and BLIP.”, Yer:Torino İtalya.
Recent Technologies in Microbiology (RTM) 2015: “Bacterial Cellulose Production in Genetically Modified Escherichia coli.”, Yer:Birmingham İngiltere .
Synthetic Biology: Engineering, Evolution & Design (SEED) 2015: “Cellulose Production in Escherichia coli.”, Yer:Boston ABD .
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK 2010: “Investigation of TEM-1 Beta-Laktamase Ligand Interaction.”, Yer:Ankara .